Quy định ưu đãi


Năm học 2020 - 2021
ĐỐI VỚI HỌC SINH – SINH VIÊN
THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á CHÂU

(Gồm: Trường Quốc tế Á Châu – Bậc Tiểu học IPS
Bậc Trung học AHS
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn – SIU
Viện Nghiên Cứu Châu Á – IAS)

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) quy định về việc ưu đãi đối với học sinh - sinh viên như sau:

I. HỌC PHÍ

 • Toàn hệ thống:

  Học sinh - sinh viên có 2 anh chị em ruột trở lên cùng học tại GAIE bậc tiểu học đến trung học được giảm 5% học phí/tháng/hs, bậc cao đẳng và đại học được giảm 1% học phí/năm/sv.

 • Bậc Trung học cơ sở:

  Giảm 1% học phí/tháng/hs: Học sinh lớp 5 Trường Quốc tế Á Châu chuyển tiếp học liên tục lên lớp 6 Trường Quốc tế Á Châu.
 • Bậc Trung học phổ thông:

  Giảm 1% học phí/tháng/hs: Học sinh lớp 9 Trường Quốc tế Á Châu chuyển tiếp học liên tục lên lớp 10 Trường Quốc tế Á Châu.
 • Bậc Đại học:

  Giảm 3% học phí/năm/sv: Học sinh học tại GAIE từ lớp 1 liên tục đến hết lớp 12 lên cao đẳng hoặc đại học.
  Giảm 2% học phí/năm/sv: Học sinh học tại GAIE từ lớp 6 liên tục đến hết lớp 12 lên cao đẳng hoặc đại học.
  Giảm 1% học phí/năm/sv: Học sinh học tại GAIE từ lớp 10 liên tục đến hết lớp 12 lên cao đẳng hoặc đại học.

  * Lưu ý:
  • Phần giảm học phí chỉ tính trên học phí không bao gồm tiền ăn, tiền xe đưa đón, phí dịch vụ và tất cả các chi phí khác (nếu có).
  • Được cộng dồn % miễn giảm các ưu đãi thuộc nhóm này.

II. XE ĐƯA ĐÓN

- Học sinh có 2 anh/chị em ruột trở lên cùng địa chỉ đưa đón học tại Trường Quốc tế Á Châu (cùng bậc tiểu học hoặc trung học) sử dụng dịch vụ xe đưa đón của trường được giảm 5%/tháng/hs.

-  Học sinh có 2 anh/chị em ruột trở lên cùng địa chỉ đưa đón học tại Trường Quốc tế Á Châu (không cùng bậc tiểu học hoặc trung học) sử dụng dịch vụ xe đưa đón của trường được giảm 2,5%/tháng/hs.

* Lưu ý: Phần giảm phí xe đưa đón chỉ tính trên tiền xe đưa đón không bao gồm học phí, tiền ăn, phí dịch vụ và tất cả các chi phí khác (nếu có).

III. ƯU ĐÃI KHÁC

 • Ưu đãi thanh toán học phí, tiền ăn, tiền xe một lần từ 05 tháng trở lên: (giảm trên tổng thanh toán sau khi đã giảm mục I, II)
  Thanh toán phí 01 lần Thời hạn
  thanh toán
  Mức giảm
  Phí đóng được hoàn trả Phí đóng không hoàn trả/
  không chuyển nhượng/ không
  chuyển đổi
  (chỉ áp dụng cho học phí)
  Áp dụng cho học
  phí, tiền xe
  Áp dụng cho
  tiền ăn
  Từ 16/7/2020 -> 31/5/2021 Trước 16/7/2020 4% 9% 8%
  Từ 01/8/2020 -> 31/5/2021 Trước 01/8/2020
  Từ 05 tháng đến 09 tháng Trước ngày 01 của
  tháng tính phí
  2% 7% 4%
 • Ưu đãi phí xét tuyển:
  • Giảm 100% phí xét tuyển cho học sinh lớp 5 Trường Quốc tế Á Châu đóng học phí lớp 6 trước ngày 16/7/2020.
  • Giảm 50% phí xét tuyển cho học sinh lớp 5 Trường Quốc tế Á Châu đóng học phí lớp 6 trước ngày 24/7/2020.
 • Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU):
  Thanh toán học phí một lần trọn năm trước 02 tuần của ngày nhập học theo thông báo được giảm 5% tổng phí thanh toán.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved