Thông báo

Thông Báo

Thông Báo

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2021

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa...

Tết Việt

Tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các em học sinh, giúp các em hiểu rõ về...

Vui hội Trăng rằm 2020

“Vui Hội Trăng Rằm” là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của trường...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved