Thông báo

Thông báo

Thông báo

Về việc đi học lại sau dịch Covid-19 của học sinh Bậc Trung học AHS

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2020

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa...

Vui hội Trăng rằm 2020

“Vui Hội Trăng Rằm” là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của trường...

Lễ hội Halloween 2020

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved