Tầm nhìn, Sứ mệnh và Mục tiêu giáo dục của Trường Quốc tế Á Châu

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

“Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”

TẦM NHÌN:

Cung cấp nền giáo dục chất lượng mang tính toàn cầu dành cho học sinh Việt Nam và quốc tế theo xu hướng hội nhập.

SỨ MỆNH:

Thế giới phát triển theo hướng hợp tác đa phương, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Trường Quốc tế Á Châu là động viên và khuyến khích học sinh vượt qua ranh giới để thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục, khao khát nền tri thức toàn cầu và hòa bình thế giới.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Học thuật - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

* Hướng dẫn học sinh thông qua các phương pháp dạy và học đa dạng; nỗ lực phát triển tiềm năng tư duy, thể chất, ý thức xã hội và đạo đức của mọi học sinh.

* Tạo ra chương trình giảng dạy phù hợp, khuyến khích học sinh có ý thức tự kỷ luật, sáng tạo, tư duy phản biện, tôn trọng ý kiến và phương pháp tiếp cận mới của các cá nhân.

Cộng đồng - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

* Tiếp thu, ghi nhận, tôn trọng các ý kiến và đóng góp của mỗi học sinh, giáo viên và phụ huynh.

* Khuyến khích các giá trị về quyền công dân thông qua quan điểm sống, nhận thức về xã hội, phục vụ cộng đồng và phát triển tiềm năng lãnh đạo của học sinh.

* Khuyến khích sự đoàn kết trong môi trường học tập đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và tư duy độc lập.

Cơ sở vật chất - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

* Cung cấp những phương tiện học tập và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế.

* Duy trì việc tiếp cận tri thức toàn cầu thông qua nguồn tư liệu thư viện điện tử và thư viện truyền thống.

* Cung cấp trang thiết bị rèn luyện sức khỏe và đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn giỏi nhằm đáp ứng những tình huống y tế khẩn cấp của học sinh.

Nhân viên - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

* Tuyển dụng, đào tạo và hợp tác lâu dài với những nhân viên và giáo viên xuất sắc để ngày càng phát triển nền giáo dục của Trường Quốc tế Á Châu.

* Tuyển dụng nhân viên và giáo viên có tầm nhìn đa văn hóa và cam kết hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu dạy và học của nhà trường.

Học sinh - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

* Cung cấp những trải nghiệm học tập đa dạng nhằm chuẩn bị cho mỗi học sinh một tương lai tốt đẹp trong thế giới phát triển hiện đại.

* Phát triển những kỹ năng và tri thức cần thiết nhằm giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp tục học tập ở các đại học trong và ngoài nước, và thành công trong tương lai.