Thaivanlung Campus

2 Bis Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 3823 3358 - 3823 3357
Fax: (028) 3823 3359

Trannhatduat Campus 2

41/3- 41/4 Bis Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 3526 8184 - 3526 8185
Fax: (028) 3526 8187

Vanthanh Campus

151 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 35127380 - 35127381
Fax: (028) 35127384

Caothang Campus 1

177 Bis 1 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 3868 0259 - 3868 0260
Fax: (028) 3868 0258

Conghoa Campus 1

18A1 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 6296 1360 - 6296 1362
Fax: (028) 6296 1364

PASTEUR CAMPUS

226A Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3820 7972
Fax: (84-028) 3820 7973

Nguyen Van Huong Campus

177-185 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 36203095 - 36202905
Fax: (028) 3823 3359