Parent’s Day - Ngày hội gắn kết giữa Phụ huynh và Asian School...

Với nhiều đổi mới và ý nghĩa, Ngày hội Phụ huynh học sinh - Parent’s Day của Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu năm học 2020 - 2021 đã nhận được sự...
Xem tiếp ...
Parent’s Day - Ngày hội gắn kết giữa Phụ huynh và Asian School...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ hội đồ chơi Toy Festival 2020 – 2021

Lễ hội đồ chơi hàng năm được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của Trường Quốc tế Á Châu. Đây...
Xem tiếp ...
Lễ hội đồ chơi Toy Festival 2020 – 2021<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Hội thảo “Khoa học máy tính trong thời đại 4.0”...

Sáng 23/11/2020, học sinh khối 12 Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã tham dự hội thảo “Khoa học máy tính trong thời đại 4.0”, gặp gỡ và nghe tư vấn...
Xem tiếp ...
Hội thảo “Khoa học máy tính trong thời đại 4.0”...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021...

Để thắt chặt thêm nữa sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình học sinh, ngày 21/11/2020 vừa qua Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu đã có kỳ Đại hội...
Xem tiếp ...
NIỀM VUI ĐỌNG LẠI SAU HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved